Tag Archives for " ดินถมที่มีกี่ชนิด "

จะถมที่ต้องใช้ดินอะไร ดินชนิดไหนถมดี?

รับถมที่ดิน 1

มีลูกค้าหลายท่านที่กำลังวางแผนเรื่องการถมที่ดิน แต่ต้องการทราบคำแนะนำสำหรับดินที่ใช้ถม เราก็เลยจัดทำไว้ให้ชมในบทความนี้นะครับ

ชนิดของดินสามารถแบ่งออกได้เป็นแต่ละชนิดดังนี้

ตัวอย่างดิน หน้าดิน

หน้าดิน คือดินที่อยู่ชั้นบนสุดมีความลึกจากผิวหน้าดินไม่เกิน 30-50 ซ.ม. มีอินทรีย์สารที่พืชต้องการสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง มีลักษณะสีดำคล้ำ ดินชนิดนี้เหมาะที่จะใช้ถมในบริเวณที่จะทำการเกษตรหรือพื้นที่ปลูกต้นไม้ ราคาหน้าดินในการถมค่อนข้างสูง

ดินถมที่
ตัวอย่าง ดินถม

ดินถม คือดินที่อยู่ลึกลงไปจากหนัาดิน มีลักษณะเป็นดินเหนียวเป็นดินที่มีเนี้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น เนื่องจากอนุภาคของดินมีขนาดเล็กน้อยกว่า 0.002 มม ทำให้เมื่อถมจะมีลักษณะการแน่นตัวสูง ดินชนิดนี้เหมาะที่จะใช้ในการถมที่ทั่วไป ดินถมราคาในการถมจะถูก

ตัวอย่าง ดินดาน (ดินซีแลค)

ดินดาน (ดินซีแลค) คือดินที่อยู่ลึกจากผิวดินมาก ทำให้ดินมีการการอัดแน่นสูงมาก ดินประเภทนี้ไม่มีสารอินทรีย์ใดๆที่เป็นประโยชน์กับต้นไม้ ลักษณะสีออกเหลืองหรือสีซีด เนื่องจากอินทรีย์สารน้อย มีส่วนประกอบของแร่และหินเป็นส่วนใหญ่ เมื่อใช้ในการถม จะมีความแน่นสูง ดินชนิดนี้เหมาะที่จะใช้ถมทำถนน ถมที่ดินริมน้ำ รองพื้นโรงงาน หรือรองรับสิ่งปลูกสร้าง โรงงานอาคาร ราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่ถมกับระยะทางการขนส่งมาจากบ่อดินดาน

ตัวอย่าง ดินลูกรัง

ดินลูกรัง คือดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน พบเศษหินกรวด มีหินมนเล็กมากกว่า 35% ของเนื้อดินโดยปริมาณ เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายบางพื้นที่เป็นดินเหนียวปน หินกรวด หินมนเล็ก บางพื้นที่เป็นดินที่เกิดจากการสลายตัวของหิน แล้วกลายสภาพมาเป็นลูกรัง เป็นดินที่มีความหนาแน่นสูง ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก ลักษณะสีแดงเหลืองตามแต่พื้นที่ ดินชนิดนี้เหมาะที่จะใช้ถมทำถนน ลานจอดรถ ต่างๆ ราคาถูก ตามแต่พื้นที่ที่ใกล้แหล่งดิน หากถมในกรุงเทพจะมีราคาแพง เนื่องจากระยะทางในการขนส่งจากบ่อดินอยู่ไกล ลูกรังแดง

สำหรับชนิดดินเราก็ได้แนะนำประโยชน์การใช้งานไว้เบื้องต้นแล้วนะครับ ลูกค้าสามารถพิจารณาในการเลือกดินตามความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ได้เลย สำหรับอื่นๆ เช่นหินคลุก พวกนี้จะนิยมใช้ถมปรับหน้าดิน ไม่ให้เละเวลาฝนตก สนใจดินชนิดไหนสอบถามบริการรับถมที่ดินของผู้รับเหมาได้เลย