จะถมดิน สร้างบ้าน มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

ขั้นตอนถมดิน ถมที่

ขั้นตอนการถมและปรับที่ ผู้ถมที่ดิน ต้องรู้และตรวจสอบก่อนที่จะมีการก่อสร้างเกิดขึ้น งานแรกๆ ที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ๆ จะมีการก่อสร้างก็คือ ขั้นตอนของการ ปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการก่อสร้างเสียก่อน ซึ่งงานส่วนนี้บ่อยครั้งที่ ผู้รับเหมา จะยกให้เป็นหน้าที่ของทีมงานชุดอื่นเข้ามาจัดการ ก็คือ การไถ ถมดิน และบดอัด ปรับพื้นที่ให้มีความพร้อมในการก่อสร้าง แต่แม้ว่าจะเป็นงานที่สามารถให้ทีมงานชุดื่นเข้ามาจัดการ แต่ ตัวของ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เอง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องคอยทำการตรวจสอบ ดังนั้นจะต้องรู้ขั้นตอน และมีการเช็คอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการก่อสร้างขึ้นทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว…

การถมและปรับที่ คนถมที่ต้องรู้และต้องคอยตรวจสอบ มีขั้นตอนดังนี้…

  1. ขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่ เป็นการทำให้พื้นดินเดิมมีความพร้อมที่จะถมดิน ซึ่งก็จะมีการตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช ขนย้ายเศษหิน หรือเศษวัสดุขนาดใหญ่ที่ไม่พึงประสงค์ออกไป ยิ่งเป็นพวก กิ่งไม้ ต้นไม้ หรือ วัชพืช ที่ผุพังเน่าเปื่อยได้ ต้องกำจัดออกไปให้หมด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ เมื่อมันเน่าสลาย จะทำให้เกิดการยุบตัวลงของพื้นดินในบริเวณนั้นๆ หากมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้านบน แน่นอนว่าเป็นปัญหาแน่นอน ! และเมื่อเคลียร์พื้นที่หน้าดินเสร็จ ก็ไถเพื่อปรับหน้าดินให้เรียบเสมอเพื่อรอขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ผู้รับเหมา จะต้องคอยตรวจสอบ อย่าให้หลงเหลือเศษวัสดุที่ไม่ต้องการอยู่ในพื้นที่ เพราะเมื่อถมดินทับไปแล้ว จะไม่สามารถตรวจสอบได้ !
  2. ขั้นตอนการถมดิน เป็นการนำดินจากพื้นที่อื่นเข้ามาถมในพื้นที่ๆ จะก่อสร้าง ผู้รับเหมา ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีสิ่งปลอมปนที่ไม่ต้องการเข้ามาด้วยหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นชนิดของดินที่ใช้ การปนของเศษวัชพืช ต้นไม้กิ่งไม้ หรือ ก้อนหินที่ไม่พึงประสงค์ และในการถมที่นั้น ที่ถูกต้องจะต้องนำดินมาเทลงเป็นกอง แล้วใช้รถแทรกเตอร์เข้ามาไถเกลี่ยให้เสมอไปเป็นชั้นๆ ซึ่งแน่นอนว่าต้องทำหลายครั้งเพื่อความเรียบเสมอและความแน่นของชั้นดิน ซึ่งดินแต่ละชั้นที่ถม เรียกว่า Lift thickness จะต้องมีความหนาอยู่ในระหว่าง 15 -10 เซนติเมตร และต้องมีการสำรวจส่องกล้องโดยช่างสำรวจ และมีการปักหมุดทำเครื่องหมาย เพื่อวัดระดับของดินที่ถม
  3. ขั้นตอนการบดอัด เรื่องนี้จะต้องทำทุกๆ ครั้งที่มีการถมและเกลี่ยดินในแต่ละชั้น ซึ่งก่อนจะถึงการบดอัด จะต้องมีการรดน้ำ ในปริมาณที่เหมาะสมลงไปบนหน้าดิน เพื่อให้ดินมีความแน่น ซึ่งในการรดน้ำ เราสามารถคำนวณได้ด้วยหลักทาง Soil Mechanics หรือ ปฐพีกลศาสตร์ ภายในห้องทดลอง ว่าควรใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่และต้องบดอัดกี่เที่ยวจึงจะเหมาะสม เรื่องนี้หาก ผู้รับเหมา ไม่ชำนาญ ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการตรวจสอบให้
  4. ขั้นตอนการปาดผิว เป็นการใช้รถเกรด เข้ามาทำการปรับพื้นที่ให้เรียบได้ระดับอีกครั้ง
  5. ขั้นตอนการตรวจสอบความหนาแน่นของดิน เรื่องนี้ก็ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ๆ มีถมของเรามีความพร้อมที่จะเริ่มงานก่อสร้างได้แล้ว

นี่เป็นขั้นตอนในการถมและปรับที่ก่อนการก่อสร้างที่ คนถมที่ ควรทราบและควรมีการตรวจสอบ อย่าเห็นว่าเรื่องถมดินเป็นเรื่องง่าย และละเลยไม่สนใจ เพราะ หากว่าพื้นดินที่จะทำการก่อสร้าง ไม่เรียบร้อย ก็จะส่งผลต่อการก่อสร้าง และสิ่งปลูกสร้างตามมาได้ในภายหลัง… ดังนั้นต้องระวังและมีการตรวจสอบอยู่เสมอ….

ช่างชำนาญการ

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: